Wijze van werken

Fase 1: in voorafgaande gesprekken wordt in samenspraak met de opdrachtgever een gedetailleerd stappenplan naar inhoud en organisatie samengesteld, besproken en voor uitvoering goedgekeurd.

Fase 2: de realisatie van het actieplan gebeurt volgens de gemaakte afspraken. Er wordt daarenboven tussentijds geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Fase 3: na de realisatie wordt een eindevaluatie gehouden al dan niet gekoppeld aan een nazorgtraject volgens afspraak gemaakt in fase 1.

Methodiek

Op een interactieve wijze met visuele ondersteuning wordt de leerstof besproken en in discussiegroepjes verwerkt. De persoonlijke inbreng en ervaringen van de deelnemers zijn een essentieel deel van het vormingsproces. De inhoud en de wijze waarop de inhoud wordt aangeboden wordt aangepast aan het niveau en de taakinhoud van de deelnemers. Dit proces wordt ondersteund met documenten en/of verwijzing.