BEGELEIDEN VAN KERKBESTURENEen kerkfabriek is een openbaar bestuur onderworpen aan het gezag van de Vlaamse overheid. Alle regelgeving en rechtsregels zoals beginselen van het behoorlijk bestuur zijn dus van toepassing. Toezichthoudende overheden zijn het gemeentebestuur en het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Bij gebrek aan (deskundig) personeel is het voor kerkfabrieken niet steeds evident om aan alle verplichtingen te voldoen. Vzw Traject beschikt over de deskundigheid om kerkfabrieken te begeleiden bij de opmaak van een kerkenplan en bij de opmaak van dossiers inzake overheidsopdrachten.

Wij maken de bestekken voor studieopdrachten en begeleiden het studiebureau voor de administratieve opvolging van de overheidsopdrachten. Dat betekent dat vzw Traject zowel de briefwisseling hiervoor als de besluiten opmaakt. Bovendien begeleiden we de onderhandelingen met het gemeentebestuur, het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Vzw Traject beschikt over software om alle procedures te bewaken.

Van dit programma is detailinformatie beschikbaar. Wij komen graag tot bij u voor verdere bespreking.